spoluobčania.sk

hnutie.online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Plán virtuálnej inisiatívy SPOLUOBČANIA - hnutie.online

 • [vlastizrada.sk] otvoriť ľuďom oči ako z historického hľadiska, tak v rámci pohľadu na súčasné reálie
 • [spoluobcana.sk/ludia] nájsť ľudí ktorí sa ešte nevzdali, ľudí s presvedčením a názorom, vôľou pridať sa
 • [spoluobcania.sk/podnety] umožniť prejaviť svoj názor, vyjadriť sa, zadať podnet, pridať myšlienku, tieto priebežne spracuvávať a rozvíjať
 • [demonstracia.sk] pripraviť celoslovenskú online demonštráciu, ale nie len proti, ale aj za
 • vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu, pre definovanie dôsledkov a príčin aktuálnej situácie v politike a štátnom zriadení
 • [osi.sk] vytvoriť reakčné skupiny ako podľa špecifikácie vzdelania, zamestnania, zamerania, spoločenského zaradenia tak presvedčenia a záujmov
 • vytvoriť reálny program, plán zmien krok za krokom, pre obnovenie fungujúceho štátu pre občanov
 • vytvoriť nástroje pre hľadanie a testovanie možnej budúcej infraštruktúry 
 • [narodna-rada.sk] nájsť alternatívy moderného demokratického zriadenia s využitím digitálnych komunikačných a oznamovacích prostriedkov
 • [iniciativy.sk] osloviť a spolupracvovať s iniciatívami ktoré majú spoločné čiastkové ciele
 • [platformy.sk] vytvoriť názorové platformy pre možnosť rozvíjania nápadov a potrieb a širšieho záberu oslovených ľudí
 • [hnutie.online] vytvoriť základ pre fungujúcu politickú stranu alebo hnutie nesúc a presadzujúc tento plán, využívajúc spomenuté nástroje
 • získať 10000 podpisov pre založenie politickej strany alebo hnutia
 • pripraviť virtuálne budúce systémy, zriadiť demo prevádzku a testovanie
 • pripraviť velebný program, osloviť a presvedčiť voličov
 • zúčastniť sa kampane ako reálna transparentná alternatíva
 • vyhrať voľby a postupne zmeniť veci k lepšiemu podľa plánu
 • vytvoriť vyšetrovacie skupiny pre objasnenie ekonomických a politických zločinov ako aj historických náväzností

Ak si myslíte že tento plán nie je kompletný, alebo dostatočne konkrétny, ak máte k nemu výhrady, doplňujúce body, alebo iné požiadavky,
sme samozrejme otvorení prebrať a pridať vaše nápady a postrehy. Môžete nás kontaktovať emailom na adrese info@spoluobcania.sk

IDEÁLY.SK

Alternatívy, zlepšenia a vízie.

Využime nápady, postrehy, skúsenosti.
Zdieľajme poznanie a vedomosti.
...

OSI.SK

Občiansko Spoločenský Inštitút

Systém verejných komisií,
klubov a konzultačných skupín,
...

SNEMOVNA.ONLINE

verejná národná-rada.sk

Startup infraštruktúry a procesov virtuálnej občianskej snemovne,
...

Pre zmenu k lepšiemu je potrebné viac,
ako ticho štrngať, pochodovať a dúfať.

Je tu nutná  reforma,
od základov, na všetkých úrovniach,
a zmena nepríde voľbami,
kde len opäť odovzdáte svoj hlas

Transparentný štát pre občana,
 je potrebné navrhnúť a definovať,
pripraviť infraštruktúru ktorá to umožní.

Pridajte sa aj vy, zapojte sa do procesu zmeny.
Pripravme vopred, vo virtuálnom priestore,
reálnu budúcu alternatívu.

Pomenujme dôsledky, nájdime príčiny.
Definujme požiadavky a podmienky,
pripravme konkrétne riešenia a plán.

Prestanme sa spoliehať na druhých.
Vytvorme moderné prvky verejnej politiky,
so všetkým, čo sa  od nich očakáva.