SPOLUOBČANIA

Plán virtuálnej inisiatívy SPOLUOBČANIA - hnutie.online

 • [vlastizrada.sk] otvoriť ľuďom oči ako z historického hľadiska, tak v rámci pohľadu na súčasné reálie
 • [spoluobcana.sk/ludia] nájsť ľudí ktorí sa ešte nevzdali, ľudí s presvedčením a názorom, vôľou pridať sa
 • [spoluobcania.sk/podnety] umožniť prejaviť svoj názor, vyjadriť sa, zadať podnet, pridať myšlienku, tieto priebežne spracuvávať a rozvíjať
 • [demonstracia.sk] pripraviť celoslovenskú online demonštráciu, ale nie len proti, ale aj za
 • vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu, pre definovanie dôsledkov a príčin aktuálnej situácie v politike a štátnom zriadení
 • [osi.sk] vytvoriť reakčné skupiny ako podľa špecifikácie vzdelania, zamestnania, zamerania, spoločenského zaradenia tak presvedčenia a záujmov
 • vytvoriť reálny program, plán zmien krok za krokom, pre obnovenie fungujúceho štátu pre občanov
 • vytvoriť nástroje pre hľadanie a testovanie možnej budúcej infraštruktúry 
 • [narodna-rada.sk] nájsť alternatívy moderného demokratického zriadenia s využitím digitálnych komunikačných a oznamovacích prostriedkov
 • [iniciativy.sk] osloviť a spolupracvovať s iniciatívami ktoré majú spoločné čiastkové ciele
 • [platformy.sk] vytvoriť názorové platformy pre možnosť rozvíjania nápadov a potrieb a širšieho záberu oslovených ľudí
 • [hnutie.online] vytvoriť základ pre fungujúcu politickú stranu alebo hnutie nesúc a presadzujúc tento plán, využívajúc spomenuté nástroje
 • získať 10000 podpisov pre založenie politickej strany alebo hnutia
 • pripraviť virtuálne budúce systémy, zriadiť demo prevádzku a testovanie
 • pripraviť velebný program, osloviť a presvedčiť voličov
 • zúčastniť sa kampane ako reálna transparentná alternatíva
 • vyhrať voľby a postupne zmeniť veci k lepšiemu podľa plánu
 • vytvoriť vyšetrovacie skupiny pre objasnenie ekonomických a politických zločinov ako aj historických náväzností

Ak si myslíte že tento plán nie je kompletný, alebo dostatočne konkrétny, ak máte k nemu výhrady, doplňujúce body, alebo iné požiadavky,
sme samozrejme otvorení prebrať a pridať vaše nápady a postrehy. Môžete nás kontaktovať emailom na adrese info@spoluobcania.sk

Pre zmenu k lepšiemu je potrebné viac,
ako ticho štrngať, pochodovať a dúfať.

Je tu nutná  reforma,
od základov, na všetkých úrovniach,
a zmena nepríde voľbami,
kde len opäť odovzdáte svoj hlas

Transparentný štát pre občana,
 je potrebné navrhnúť a definovať,
pripraviť infraštruktúru ktorá to umožní.

Poslúži každý podnet, nápad, myšlienka,

TRANSPARENTNÁ
OBČIANSKA
POLITIKA

Pridajte sa aj vy, zapojte sa do procesu zmeny.
Pripravme vopred, vo virtuálnom priestore,
reálnu budúcu alternatívu.

Pomenujme dôsledky, nájdime príčiny.
Definujme požiadavky a podmienky,
pripravme konkrétne riešenia a plán.

Prestanme sa spoliehať na druhých.
Vytvorme moderné prvky verejnej politiky,
so všetkým, čo sa  od nich očakáva.

IDEÁLY.SK

Alternatívy, zlepšenia a vízie.

Využime nápady, postrehy, skúsenosti.
Zdieľajme poznanie a vedomosti.
Nájdime ideálny stav.

OSI.SK

Občiansko Spoločenský Inštitút

Systém verejných komisií,
klubov a konzultačných skupín,
pre prípravu a plánovanie zmien.

SNEMOVNA.ONLINE

verejná národná-rada.sk

Startup infraštruktúry a procesov virtuálnej občianskej snemovne,
...

*  STARTUP vo fáze predprípravy, rámcového návrhu.

názov „spoluobčania – pre zmenu spolu“ je už nepoužiteľný.
momentálne v procese hľadania vhodnej náhrady.