spoluobčania.sk

Chceli by sme osloviť všetkých, ktorí chápu, že pre zmenu k lepšiemu
je potrebné viac, ako ticho štrngať kľúčami na námestiach.

Zmena nepríde voľbami, kde len opäť odovzdáte svoj hlas.
Je potrebná komplexná reforma, od základov, na všetkých úrovniach.
Musíme sa na nej spolupodieľať, obsiahnuť čo najširšie pole nápadov.

Ak chceme aby tu bol transparentný štát pre občanov,
a strana ktorej takéto vízie a ciele budú prioritou,
musíme si takúto stranu zadefinovať a vytvoriť my, občania.

Poslúži každý podnet, nápad, myšlienka, ak máte chuť, pridajte sa,
Spojme sa a spolupracujme. Tieto projekty tomu chcú napomôcť.

SK 2.0
2020

Startup transparentného občianskeho hnutia,
moderná alternatíva, voľnosť – súdržnosť – harmónia.

IDEÁLY

Nájdenie alternatív, zlepšení a vízií.

Využitie postrehov, podnetov,
zdieľania skúseností a poznaní.

Pomenovanie dôsledkov,
nájdenie a odstránenie príčin

OSI

Občiansko Spoločenský Inštitút.

Systém verejných komisií,
klubov a konzultačných skupín, spolupracujúcich na odbodnej
a znalostnej báze v rámci odvetví,
pri príprave súboru požiadaviek
a plánovaných zmien.

NÁRODNÁ-RADA

Tieňová online národná rada.

Startup  infraštruktúry a procesov
virtuálnej občianskej snemovne,
návrh a príprava aplikácie
prvkov priamej demokracie
v rámci digitálneho modelu.

 

*  vo fáze predprípravy, rámcového návrhu.

Pre pokračujúce preberanie téz, inšpirácii a názvov
projektami pripravenkov a falošných pokrytcov,
bude nutná výmena názvu a sloganu
„spoluobčania – pre zmenu spolu“