SPOLUOBČANIA

Pre zmenu k lepšiemu je potrebné viac,
ako ticho štrngať, pochodovať a dúfať.

Je tu nutná  reforma,
od základov, na všetkých úrovniach,
a zmena nepríde voľbami,
kde len opäť odovzdáte svoj hlas

Transparentný štát pre občana,
 je potrebné navrhnúť a definovať,
pripraviť infraštruktúru ktorá to umožní.

Poslúži každý podnet, nápad, myšlienka,

TRANSPARENTNÁ
OBČIANSKA
POLITIKA

Pridajte sa aj vy, zapojte sa do procesu zmeny.
Pripravme vopred, vo virtuálnom priestore,
reálnu budúcu alternatívu.

Pomenujme dôsledky, nájdime príčiny.
Definujme požiadavky a podmienky,
pripravme konkrétne riešenia a plán.

Prestanme sa spoliehať na druhých.
Vytvorme moderné prvky verejnej politiky,
so všetkým, čo sa  od nich očakáva.

IDEÁLY.SK

Alternatívy, zlepšenia a vízie.

Využime nápady, postrehy, skúsenosti.
Zdieľajme poznanie a vedomosti.
Nájdime ideálny stav.

OSI.SK

Občiansko Spoločenský Inštitút

Systém verejných komisií,
klubov a konzultačných skupín,
pre prípravu a plánovanie zmien.

SNEMOVNA.ONLINE

verejná národná-rada.sk

Startup infraštruktúry a procesov virtuálnej občianskej snemovne,
...

*  STARTUP vo fáze predprípravy, rámcového návrhu.

názov „spoluobčania – pre zmenu spolu“ je už nepoužiteľný.
momentálne v procese hľadania vhodnej náhrady.